Công bố thông tin

22/01/2019

Quyết định số 16.19 của HĐQT Công ty CP Nhựa VN về việc thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Nhựa Vân Đồn

Công bố thông tin Related