Công bố thông tin

20/03/2020

Quyết định số 13.20 của HĐQT Công ty CP Nhựa VN về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Củ Chi

Công bố thông tin Related