Công bố thông tin

27/04/2018

Quyết định số 10/QĐ-NVN-HĐQT ngày 26-4-2018 của HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Nhựa VN tại Cty CP Nhựa Youl Chon Vina cho nhà đầu tư có nhu cầu

Công bố thông tin Related