• Sản xuất công nghiệp

    Các sản phẩm bao bì (bao gồm cả in ấn trên bao bì), phụ tùng, linh kiện nhựa phục vụ cho các ngành công, nông, ngư nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, bưu chính viễn thông và dân dụng.

  • Kinh doanh

    Xuất nhập khẩu tổng hợp nguyên liệu, trang thiết bị, vật tư sản xuất và hàng tiêu dùng.

  • Dịch vụ

    Tư vấn đầu tư, nghiên cứu đào tạo, chuyển giao công nghệ mới.

Giới Thiệu

CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM là một doanh nghiệp quốc doanh chuyên ngành nhựa, trực thuộc Bộ Công Nghiệp.

VINAPLAST có 8 đơn vị thành viên:

– 3 công ty cổ phần chuyên sản xuất: Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (SIMIPLAST), Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TAPLAST), Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long (THALOPLAST).

Our partners

  • CLOPO